logo-2134901592

Beställ en GRATIS vattenanalys!

logo-2134901592

Välj nedan vilken analys du behöver!

Beställ en vattenanalys kostnadsfritt!

GRATIS VATTENANALYS

Vi gör just nu en gratis analys av vattnet i vårt upptagningsområde Götaland, om Ni upplever något problem med vattnet.

Vi analyserar om vattnet innehåller:
Järn, Hårdhet, Nitrat, Nitrit, Alkalinitet, pH-värde

Klicka på dom röda knapparna längre ner på sidan för att beställa.

Välj vilken typ av analys du vill ha:GRATIS
vattenanalys
Ackrediterad
vattenanalys
RadonanalysUtökad
metallanalys
Pris:O kronor500 kronor325 kronor300 kronor
Järn
Mangan
pH-värde
Nitrit
Nitrat
Alkalinitet
Hårdhet
Nitrit-nitrogen, Nitrat-nitrogen
Ammonium, Ammonium-nitrogen
Turbiditet, Lukt
Koppar, Kalium, Kalcium
Fluorid, Klorid
Fosfat, Fosfatfosfor
Natrium, Magnesium
Konduktivitet
Sulfat, Färg
COD-Mn, NO3/50+No2/0,5
Radon
Arsenik, Uran, Bly
Våra priser är totalpriser inklusive moms och porto.
Klicka på en röd knapp för att beställa.

Vrid på telefonen för att se hela tabellen.

Har Ni redan gjort en analys så kan Ni maila den till oss eller fylla i resultatet på sidan “OFFERTFÖRFRÅGAN“.

E-mail: info@vastkustfilter.se

 

Socialstyrelsen rekommenderar att man testar vattnet i sin privata brunn vart tredje år.

Det är varken dyrt eller krångligt. Ni beställer bara en provlåda av oss som innehåller flaskor, instruktioner och returporto.
Normalt tar vattenanalysen 7-14 dagar.

 

ACKREDITERAD VATTENANALYS

Vi samarbetar med det ackrediterade labbet Eurofins som är en av världens största laboratoriegrupper med över 15 000 anställda i 37 länder och mer än 190 laboratorium över hela världen . Eurofins har tagit fram ett specialanpassade analyspaket som omfattar de parametrar Socialstyrelsen uppger i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17).

Det kostar endast 500kr för att få ett objektivt besked om kvalitén på ditt vatten.

Observera att det inte är någon mikrobiologisk analys. En sådan kan beställas direkt ifrån labbet på: http://webshop.eurofins.se/

 

 

Förklaring till vattenanalys