GRATIS vattenanalys utan förpliktelser

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar vattnet i sin brunn vart 3:dje år.

Det är varken dyrt eller krångligt. Ni beställer bara en vattenanalys av oss så skickar vi hem en låda som innehåller flaskor, instruktioner och returporto. Normalt tar vattenanalysen c.a 14 dagar.

Vi gör just nu en gratis analys av Ditt vatten om Ni upplever något problem med vattnet. OBS. Denna analys är ett grovtest av de vanligaste ämnena i ert vatten men ersätter inte en ackrediterad vattenanalys och påvisar inte om vattnet är tjänligt.

Du kan även beställa en ackrediterad vattenanalys, till rabatterat pris, från Eurofins. Det är en av världens största laboratoriegrupper. Då får man reda på om sitt vatten är tjänligt eller inte.

Välj vilken analys Du vill beställa.

Vill du ha hjälp eller råd så mejla oss på: info@vastkustfilter.se eller ring på: 0766-28 21 12  (Vardagar 8.00-17.00)

GRATIS vattenanalys: Järn, Hårdhet, Nitrat, Nitrit, Alkalinitet, pH-värde, Humus

Järn, Hårdhet, Nitrat, Nitrit, Alkalinitet, pH-värde

Ackrediterade vattenanalyser: Kemiskt analyspaket 441:- (Rabatt 298:- ) (exkl. frakt och provtagningsmaterial)

Analyser i paketet: Kemiskt analyspaket

Järn
Kalium
Magnesium
Mangan
Natrium
Kalk (Totalhårdhet)
Fluorid
Sulfat
Fosfatfosfor
Färg
Konduktivit
Lukt
pH
Turbiditet
Kalcium
Koppar
Humus (Kemisk syreförbrukning, COD-Mn)
Ammonium-kväve
Nitrat-kväve
Alkalinitet
Nitrit-nitrogen
Nitrit
Nitrat
NO3/50 + NO2/0,5
Fosfat PO4
Ammonium NH4
Klorid

Komplett analyspaket 1 256 :- (Rabatt 139:- ) (exkl. frakt och provtagningsmaterial)

Kemisk analys + Mikrobiologisk analys + Tungmetaller

Koliforma bakterier och E. coli
Odlingsbara mikroorganismer, 22°C
Humus (Kemisk syreförbrukning, COD-Mn)
Ammonium-kväve
Nitrat-kväve
Alkalinitet
Nitrit-nitrogen
Fluorid
Sulfat
Fosfatfosfor
Färg
Konduktivitet
Lukt
pH
Turbiditet
Aluminium
Arsenik
Kalcium
Kadmium
Krom
Koppar
Järn
Kalium
Magnesium
Mangan
Natrium
Nickel
Bly
Antimon
Selen
Uran
Kalk (Totalhårdhet)
Nitrit NO2
Nitrat NO3
NO3/50 + NO2/0,5
Fosfat PO4
Ammonium NH4
Klorid