Våra vattenfilter

SUPREME betyder: Bäst, Suverän, Enastående, och det är precis vad våra nya vattenfilter är.

ÅTGÄRDAR

 • JÄRN
 • MANGAN
 • KALK
 • HUMUS
 • SVAVELVÄTE

SUPREME ONE

Detta är den absolut senaste modellen av järn-, mangan- och kalkfilter.
Detta kombifilter renar från väldigt höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 15 mg/liter järn och mangan samt upp till 50 tyska grader (dH) kalk.

Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn/mangan och kalk. Filtret reducerar svavelväte till stor del men ev. måste man komplettera med luftinjektor.

Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult.
Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i de allra flesta fallen bort all humus men i viss fall är sammansättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv. Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

 

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/min

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 116 cm

Bredd: 30 cm

Djup: 50 cm

ÅTGÄRDAR

 • JÄRN
 • MANGAN

SUPREME FM10

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.
Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.
Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR

 • JÄRN
 • MANGAN
 • AGGRESIVT VATTEN
 • Höjer pH-värdet

SUPREME FMC10

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.
Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas och filtertanken är därför delvis transparent för att man enkelt ska se filtermassans nivå. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara inkopplat till VVS- systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR

 • JÄRN
 • MANGAN
 • SVAVELVÄTE

SUPREME FMS10

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.
Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Denna modellen har en inbyggd luftningsventil, vilket innebär att filtret reducerar svavelväte till stor del men ev. måste man komplettera med en luftinjektor.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR

 • JÄRN
 • MANGAN
 • SVAVELVÄTE
 • AGGRESIVT VATTEN
 • Höjer pH-värdet

SUPREME FMCS10

Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.
Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv. Denna modellen har en inbyggd luftningsventil, vilket innebär att filtret reducerar svavelväte till stor del men ev. måste man komplettera med en luftinjektor.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas och filtertanken är därför delvis transparent för att man enkelt ska se filtermassans nivå. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara inkopplat till VVS- systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR

 • JÄRN
 • MANGAN
 • HUMUS

SUPREME FMH10

Detta är den absolut senaste modellen av järnfilter.
Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarande modell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.

Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i de allra flesta fallen bort all humus men i viss fall är sammansättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.
Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: 3⁄4” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm

ÅTGÄRDAR

 • JÄRN
 • MANGAN
 • HUMUS
 • SVAVELVÄTE

SUPREME FMHS10

Detta är den absolut senaste modellen av järnfilter.
Våra järnfilter renar från mycket höga värden av järn och mangan. Inga andra järnfilter av motsvarandemodell kan jämföras med kapaciteten i detta filter. Det tar upp till 20 mg/liter totalt järn och mangan.

Filtermassan har ca tredubbel livslängd jämfört med andra modeller. Denna Supreme filtermassa innehåller mer aktiva ämnen för borttagning av järn och mangan än de flesta andra filter på marknaden. Vattnets väg genom den unikt sammansatta filtermassan gör att hela massan utnyttjas på effektivaste sättet. Med detta filter blir badrum och kök fritt från beläggningar av järn och mangan.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd. Filtret tar i de allra flesta fallen bort all humus men i viss fall är sammansättningen, molekylmässigt på vattnet, sådan att inte all humus fångas upp. Man kan då få komplettera med ett klassiskt humusfilter eller ett kolfilter.

Filtret är helt unikt på den svenska marknaden, dessutom helt utan kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv. Denna modellen har en inbyggd luftningsventil, vilket innebär att filtret reducerar svavelväte till stor del men ev. måste man komplettera med en luftinjektor.
Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret.

Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov:20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: 3⁄4” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26

ÅTGÄRDAR

 • AGGRESIVT VATTEN
 • Höjer pH-värdet

SUPREME C10A

Detta helautomatiska avsyrningsfilter höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde i vattnet innebär att det är surt och aggressivt och det kan få allvarliga konsekvenser. Det märks bl.a. på att köks- och badrumsporslinet blir missfärgat och får en grönblå beläggning. Ljust hår blir grönaktigt vid duschning och hudirritationer samt diaréer kan uppstå. Det är koppar från VVS-systemet i huset. Drick inte vatten med hög kopparhalt. Filtret spolar in det sura, aggressiva vattnet i behållaren där det blandar sig med filtermassan som neutraliserar vattnet. Filtermassan består av dolomitkalk, jämförbar med den dolomitkalk man kan köpa som hälsotillskott på t.ex. Apoteket.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas och filtertanken är därför delvis transparent för att man enkelt ska se filtermassans nivå. En stor nyhet är att vi har satt ett stort påfyllningshål på tanken för att underlätta vid påfyllning av pH-massa. Styrenheten behöver inte skruvas av och filtret kan vara kopplat till VVS-systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 30 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 22 cm

ÅTGÄRDAR

 • AGGRESIVT VATTEN
 • Höjer pH-värdet

SUPREME C10M

Detta manuella avsyrningsfilter höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde i vattnet innebär att det är surt och aggressivt och det kan få allvarliga konsekvenser. Det märks bl.a. på att köks- och badrumsporslinet blir missfärgat och får en grönblå beläggning. Ljust hår blir grönaktigt vid duschning och hudirritationer samt diaréer kan uppstå. Det är koppar från VVS-systemet i huset. Drick inte vatten med hög kopparhalt. Filtret spolar in det sura, aggressiva vattnet i behållaren där det blandar sig med filtermassan som neutraliserar vattnet. Filtermassan består av dolomitkalk, jämförbar med den dolomitkalk man kan köpa som hälsotillskott på t.ex. Apoteket.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier. Filtret är manuellt och placeras mellan pump och tank. Det kräver inget avlopp eller el. Filtermassan som höjer pH-värdet förbrukas och behöver fyllas på c.a 1-2 ggr om året. Det finns ett smart påfyllningshål i toppen så den behöver inte skruvas av och filtret kan vara inkopplat till VVS-systemet under påfyllning. Otroligt enkelt att göra själv.

Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 30 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 125 cm

Diameter: 22 cm

ÅTGÄRDAR

 • KALK

SUPREME A8 / A10

Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 50 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Vi använder filtermassa som har ca 30% högra kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra modeller.

 

A8  Tekniska data 

Höjd: 106 cm

Bredd: 30 cm

Djup: 50

Kapacitet: 75 m3/dH (25 l/min)

 

A10  Tekniska data 

Höjd: 116 cm

Bredd: 30 cm

Djup: 50

Kapacitet: 150 m3/dH (30 l/min)

ÅTGÄRDAR

 • KALK
 • NITRAT
Supreme-AN10-3

SUPREME AN10

 

Detta nya kombifilter åtgärdar både nitratrikt vatten och tar bort upp till 50 tyska grader (dH) kalk.

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. AN 10 innehåller anjonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Vi använder filtermassa som har ca 30% högra kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 25 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 15 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm

Separat salttank på 75 liter

ÅTGÄRDAR

 • KALK
 • NITRAT
 • HUMUS
 • URAN
Supreme-AN10-3

SUPREME K10 – KOMBIFILTER

Detta filteråtgärdar problem med Kalk, Humus, Nitrat och/eller Uran vart för sig eller i olika kombinationer med varandra.

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Detta Kombifilter innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 50 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Vi använder filtermassa som har ca 30% högre kapacitet än jämförbara filtermassor på marknaden. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal.
Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult.
Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd.

Uran kan finnas naturligt i berggrunden. Uran varken smakar eller luktar något men kan orsaka problem med njurarna.

Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.
Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret.

Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 50 liter/min

Max. genomflöde: 100 liter/min

Spolbehov: 15 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: 3⁄4” utvändig

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm

Separat salttank på 75 liter

ÅTGÄRDAR

 • NITRAT

SUPREME N5

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. N 5 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Reningskapacitet: Upp till 16 liter/min

Max. genomflöde: Upp till 100 liter/m

Spolbehov: 12 liter/min (flödet efter trycktank)

Anslutningar: ¾” utvändig

Höjd: 66 cm

Bredd: 30 cm

Djup: 50 cm

ÅTGÄRDAR

 • BLY

SUPREME BL10

SUPREME BL10 tar bort bly, men även Kadmium, Antimon och Selenium.
Om blyhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas  då detta medför risk för hälsoeffekter, ofta kroniska. Orsaken till höga halter är ofta från materialet i äldre VVS-installationer som är av bly, men även föroreningar från industri eller liknande. Det kan även förekomma naturligt i vissa bergarter.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret.

Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Blyhalten i vattnet bör kollas två gånger om året.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Höjd: 132 cm

Diameter: 26

ÅTGÄRDAR

 • ARSENIK

SUPREME AR10

SUPREME AR10 tar bort arsenik.
Om arsenikhalten överstiger 0,01 mg/liter bör vattnet inte användas  då detta medför risk för hälsoeffekter, ofta kroniska. Orsaken till höga halter är ofta föroreningar från industri eller liknande. Det kan även förekomma naturligt i vissa bergarter.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret.

Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Arsenikhalten i vattnet bör kollas två gånger om året.

Detta filter finns även i andra större modeller.

 

Tekniska data

Spolbehov: 20 liter/min (flödet efter trycktank)

Höjd: 132 cm

Diameter: 26 cm